Lichidatorul S.A. ,,Termocom” în procedura falimentului, anunţă desfăşurarea licitaţiei cu reducere de comercializare a bunurilor incluse în masa debitoare a S.A. „Termocom” în procedura falimentului, care va avea loc la data de 25.08.2017, pe adresa mun. Chişinău, str. Tudor Vladimirescu 6, bir. 421, după cum urmează:
Pentru data de 25.08.2017, licitaţie cu reducere cu începerea procedurii de licitare la ora 10:00, a următoarelor loturi:


Pentru data de 25.08.2017, licitaţie cu reducere cu începerea procedurii de licitare la ora 13:00, a următoarelor loturi:

Toate terenurile pe care sunt amplasate imobilele sunt proprietate publică.
Valoarea iniţială a loturilor include TVA.
La licitaţie sunt admise:
a) persoane fizice şi juridice din Republicii Moldova;
b) persoane fizice şi juridice străine integral private, apatrizii în condiţiile legii;
c) asociaţi ale persoanelor specificate în alin. a) şi b).
Pentru a fi admişi la licitaţie, solicitanții sânt obligaţi să prezinte până la data de 22.08.2017, ora 16:00, pe adresa mun. Chişinău, str. Tudor Vladimirescu, 6, bir. 421:
1. cererea de participare la licitaţie (se completează la momentul depuneri conform modelului stabilit);
2. actele de identitate ale participantului, după cum urmează:
• pentru persoane juridice extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice în original cu termen de valabilitate de cel mult 1 lună;
• pentru persoanele fizice buletin de identitate;
3. documentele de plată care confirmă transferul acontului/aconturilor şi al taxei de participare la licitaţie;
4. după caz, procură autentificată în modul stabilit de lege pentru participarea la licitaţie.
Înregistrarea se încheie cu 10 minute înainte de începutul procedurii de licitație.
Solicitanții au posibilitatea de a face cunoștință cu bunurile expuse la licitație printr-o programare la datele de contact: 068407840, 076711581, fax. (0-22) 495-097, e-mail: info@termocom.md.
Taxa de participare în mărime de 1000 lei pentru persoane fizice şi 1500 lei pentru persoane juridice, precum şi acontul în mărime de 5 % pentru bunul a cărui valoare depășește 5 mln. lei și 10% pentru bunul a cărui valoare nu depășește 5 mln. lei din preţul lotului/loturilor urmează a fi transferate la contul de decontare MD32VI022752900000001MDL la BC „Victoriabank” S.A. fil. nr. 29 Chişinău, c/b VICBMD2X490, codul fiscal 1003600022286.