COMUNICAT INFORMATIV

Lichidatorul S.A. ,,Termocom” în procedura falimentului, anunţă desfăşurarea licitaţiei cu reducere de comercializare a bunurilor incluse în masa debitoare a S.A. „Termocom” în procedura falimentului, care va avea loc la data de 01.06.2017, pe adresa mun. Chişinău, str. Tudor Vladimirescu 6, bir. 421, după cum urmează:

Pentru data de 01.06.2017, licitaţie cu reducere cu începerea procedurii de licitare la ora 10:00, a următoarelor loturi:

null

Pentru data de 01.06.2017, licitaţie cu reducere cu începerea procedurii de licitare la ora 13:00, a următoarelor loturi:

null

Toate terenurile pe care sunt amplasate imobilele sunt proprietate publică.
Valoarea iniţială a loturilor include TVA.
La licitaţie sunt admise:
a) persoane fizice şi juridice din Republicii Moldova;
b) persoane fizice şi juridice străine integral private, apatrizii în condiţiile legii;
c) asociaţi ale persoanelor specificate în alin. a) şi b).
Pentru a fi admişi la licitaţie, solicitanții sânt obligaţi să prezinte până la data de 26.05.2017, ora 16:00, pe adresa mun. Chişinău, str. Tudor Vladimirescu, 6, bir. 421:
1. cererea de participare la licitaţie (se completează la momentul depuneri conform modelului stabilit);
2. actele de identitate ale participantului, după cum urmează:
• pentru persoane juridice: copia autentificată a certificatului de înregistrare şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice în original cu termen de valabilitate de cel mult 1 lună;
• pentru persoanele fizice: buletin de identitate;
3. documentele de plată care confirmă transferul acontului/aconturilor şi al taxei de participare la licitaţie;
4. după caz, procură autentificată în modul stabilit de lege pentru participarea la licitaţie.
Înregistrarea se încheie cu 10 minute înainte de începutul procedurii de licitație.
Solicitanții au posibilitatea de a face cunoștință cu rapoartele de evaluare și bunurile expuse la licitație printr-o programare la datele de contact: 068407840, 076711581, fax. (0-22) 495-097, e-mail: info@termocom.md.
Taxa de participare în mărime de 1000 lei pentru persoane fizice şi 1500 lei pentru persoane juridice, precum şi acontul în valoare 10% din preţul lotului/loturilor urmează a fi transferate la contul de decontare MD32VI022752900000001MDL la BC „Victoriabank” S.A. fil. nr. 29 Chişinău, c/b VICBMD2X490, codul fiscal 1003600022286.