COMUNICAT INFORMATIV

Lichidatorul S.A. ,,Termocom” în procedura falimentului, anunţă desfăşurarea licitaţiei ,,repetate” de comercializare a bunului inclus în masa debitoare a S.A. „Termocom” în procedura falimentului, care va avea loc la data de 12.04.2017, pe adresa mun. Chişinău, str. Tudor Vladimirescu 6, bir. 421, cu începerea procedurii de licitare la ora 10:00, a următorului lot:

null

Terenurile pe care sunt amplasate imobilele sunt proprietate publică.
Valoarea iniţială a loturilor include TVA. La licitaţie sunt admise:

a) persoane fizice şi juridice din Republicii Moldova;
b) persoane fizice şi juridice străine integral private, apatrizii în condiţiile legii;
c) asociaţi ale persoanelor specificate în alin. a) şi b).
Pentru a fi admişi la licitaţie, solicitanții sânt obligaţi să prezinte până pe data de 07.04.2017, ora 16:00, pe adresa mun. Chişinău, str. Tudor Vladimirescu, 6, bir. 421:
1. cererea de participare la licitaţie (se completează la momentul depuneri conform modelului stabilit);
2. actele de identitate ale participantului, după cum urmează:
• pentru persoane juridice: extrasul din Registrul de stat în original cu termen de valabilitate de cel mult 1 lună;
• pentru persoanele fizice: buletin de identitate;
3. documentele de plată care confirmă transferul acontului/aconturilor şi al taxei de participare la licitaţie;
4. după caz, procură autentificată în modul stabilit de lege pentru participarea la licitaţie.
Înregistrarea se încheie cu 10 minute înainte de începutul procedurii de licitație.
Informaţii suplimentare la datele de contact: 068407840, 076711581, fax. (0-22) 495-097, e-mail: info@termocom.md.
Taxa de participare în mărime de 1000 lei pentru persoane fizice şi 1500 lei pentru persoane juridice, precum şi acontul în valoare 10% din preţul lotului/loturilor urmează a fi transferate la contul de decontare MD32VI022752900000001MDL, BC „Victoriabank” S.A. fil. nr. 29 Chişinău, c/b VICBMD2X490, IDNP 1003600022286.