COMUNICAT INFORMATIV

S.A. ,,Termocom” în procedura falimentului, aduce la cunoștință despre lansarea concursului de vânzare a metalului uzat. Pentru participare, solicităm oferta comercială în plic sigilat care va conține oferta, prețul per kilogram, termeni, modul de încărcare și condiții de livrare a metalului uzat, condiții de achitare, informația generală despre întreprindere, experiența similară în ultimii 3 ani, declarație privind eligibilitatea, dovada participării la calificare, copiile certificate a: licenței de activitate, certificatului de înregistrare a întreprinderii, extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice cu termen de valabilitate de cel mult 1 lună, certificatului de înregistrare a subiectului impunerii la TVA, certificatelor de calitate și conformitate.
*Prețurile propuse vor fi finale și vor include toate taxele (cheltuieli de transport, de depozitare sau alte taxe de livrare sau furnizare a acestora, alte costuri).
Criteriul de evaluare a ofertei: cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.
Solicităm prezentare ofertei până la data de 07.03.2017, ora 12.00, pe adresa: MD-2024, mun. Chișinău, str. T. Vladimirescu 6, bir. 419. Deschiderea ofertelor și desemnarea câștigătorului va avea loc la data 09.03.2017, ora 10.00, pe aceeași adresă.
Informații suplimentare la tel./fax. (+37322)495097, 069983835, 068407840, e-mail: info@termocom.md.