S.A. „Termocom” solicită intensificarea eforturilor de achitare a consumului de energie termică

Administraţia S.A. „Termocom” solicită respectarea angajamentelor financiare şi onorarea în termen a plăţilor restante. Doar prin achitarea integrală a consumului de energie termică va fi evitată aplicarea acţiunilor de încasare forţată: acţionarea în instanţa de judecată, executarea silită, aplicarea interdicţiilor, sancţiunile în formă de amendă etc.
Specificăm faptul că procedura falimentului în care îşi desfăşoară întreprinderea activitatea impune exigenţe sporite faţă de recuperarea plăţilor restante, negenerarea datoriilor şi a cheltuielilor nejustificate, urmând şi în continuare a fi aplicate acţiuni vaste de recuperare a datoriilor.
În acest context, informăm că la 1 noiembrie a.c. în municipiul Chişinău înregistrau restanţe de plată pentru energia termică consumată 30 546 apartamente, inclusiv:
- datorii ce variază între 1000 – 3000 lei înregistrează 13 105 apartamente;
- datorii ce variază între 3000 – 5000 lei înregistrează 5 911 apartamente;
- datorii ce variază între 5000 – 7000 lei înregistrează 2 888 apartamente;
- datorii de peste 7000 lei înregistrează 8 642 apartamente.
În perioada analogică a anului 2013 datorii de peste 1000 lei înregistrau 37 724 apartamente. Administraţia S.A. „Termocom” solicită achitarea neîntârziată a facturilor şi recomandă evitarea procedurilor de acţionare în instanţa de judecată, executarea silită, aplicarea amenzilor, a interdicţiilor etc.