Arhiva pentru 2015

COMUNICAT INFORMATIV

Lichidatorul S.A. ,,Termocom” în procedura falimentului, anunţă desfăşurarea licitaţiei „cu strigare” de comercializare a bunurilor imobile incluse în masa debitoare a S.A. „Termocom” în procedura falimentului, care va avea loc la data de 12.10.2015, cu începere la ora 09:00, pe  adresa mun. Chişinău, str. T. Vladimirescu 6, bir. 419, după cum urmează:

Toate terenurile aferente sunt proprietate publică.
Valoarea iniţială a loturilor include TVA.
La licitaţie sunt admise:

a) persoanele juridice şi fizice ale Republicii Moldova;
b) persoane fizice şi juridice străine integral private, apatrizii în condiţiile legii;
c) asociaţi ale persoanelor specificate în alin. a) şi b).

Pentru a fi admişi la licitaţie participanţii sunt obligaţi să prezinte până la data de 09.10.2015, ora 12:00, pe adresa mun. Chişinău, str. Tudor Vladimirescu, 6, bir. 419:

 1. cererea de participare la licitaţie (se completează la momentul depuneri conform modelului stabilit);
 2. actele de identitate ale participantului, după cum urmează:
  • pentru persoane juridice:  copia certificatului de înregistrare autentificată şi extrasul din Registrul de stat în original cu termen de valabilitate de cel mult 1 lună;
  • pentru persoanele fizice: buletin de identitate.
 3. documentul de plată care confirmă transferul acontului/aconturilor şi a taxei de participare la licitaţie;
 4. după caz, procură autentificată în modul stabilit de lege pentru participarea la licitaţie.

Informaţii suplimentare la telefonul: (+373 22) 49-50-97; 068407840, e-mail: info@termocom.md.

Taxa de participare în valoarea de 1000 lei pentru persoane fizice şi 1500 lei pentru persoane juridice, precum şi  acontul în valoare de -  10% din preţul lotului/loturilor urmează a fi transferate pe contul  de decontare 22512292 în BC „Victoriabank” SA fil. nr. 29 Chişinău, c/b VICBMD2X490, c/f 1003600022286.

COMUNICAT INFORMATIV

Lichidatorul S.A. ,,Termocom” în procedura falimentului, anunţă vînzarea prin negocieri directe a bunurilor incluse în masa debitoare a S.A. „Termocom” în procedura falimentului (materiale şi mijloace fixe conform listelor publicate pe site-ul www.termocom.md). Persoanele interesate pot înainta ofertele pe adresa mun. Chişinău, str. Tudor Vladimirescu, 6, bir. 419, cu începere din data de 21.08.2015. În cazul în care pentru un lot există mai multe solicitări de negociere, vînzarea se va face conform procedurii prevăzute la desfășurarea licitației cu strigare.

Valoarea iniţială a loturilor include TVA.

La negocieri directe pot participa:
a)      persoanele juridice şi fizice ale Republicii Moldova;
b)      persoane fizice şi juridice străine integral private, apatrizii în condiţiile legii;
c)      asociaţi ale persoanelor specificate în alin. a) şi b).

Pentru a fi admişi la negocieri directe, persoanele interesate sunt obligate să prezinte pe adresa mun. Chişinău, str. Tudor Vladimirescu,6, bir. 419:

 1. oferta de participare la negocieri (se completează la momentul depuneri conform modelului stabilit);
 2. actele de identitate ale participantului, după cum urmează:
  • pentru persoane juridice: copia certificatului de înregistrare autentificată şi extrasul din Registrul de stat în original cu termen de valabilitate de cel mult 1 lună;
  • pentru persoanele fizice: buletin de identitate.
 3. după caz, procură autentificată în modul stabilit de lege pentru participarea la negocieri directe.

Informaţii suplimentare la telefonul: (+373 22) 49-50-97, 078394494, e-mail: info@termocom.md.

Procedura negocierilor directe se va desfășura în fiecare miercuri a săptamînii cu începere la ora 10.00.

COMUNICAT INFORMATIV

Lichidatorul S.A. ,,Termocom” în procedura falimentului, anunţă desfăşurarea licitaţiei „cu reducere” de comercializare a bunurilor incluse în masa debitoare a S.A. „Termocom” în procedura falimentului (materiale si mijloace fixe conform listelor publicate pe site-ul www.termocom.md.), care va avea loc la data de 06.07.2015, cu începere de la ora 09:00, pe adresa mun. Chişinău, str. Tudor Vladimirescu 6, bir.419. Valoarea iniţială a loturilor include TVA.

La licitaţie pot participa:

a)                  persoanele juridice şi fizice ale Republicii Moldova;

b)                 persoane fizice şi juridice străine integral private, apatrizii în condiţiile legii;

c)                  asociaţi ale persoanelor specificate în alin. a) şi b).

Pentru a fi admişi la licitaţie participanţii sunt obligaţi să prezinte până la data de 03.07.2015, ora 12:00, pe adresa mun. Chişinău, str. Tudor Vladimirescu,6, bir. 419:

 1. cererea de participare la licitaţie (se completează la momentul depuneri conform modelului stabilit);
 2. actele de identitate ale participantului, după cum urmează:
 • pentru persoane juridice:  copia certificatului de înregistrare autentificată şi extrasul din Registrul de stat în original cu termen de valabilitate de cel mult 1 lună;
 • pentru persoanele fizice: buletin de identitate.
 1. documentul de plată care confirmă transferul acontului/aconturilor şi a taxei de participare la licitaţie;
 2. după caz, procură autentificată în modul stabilit de lege pentru participarea la licitaţie.

Informaţii suplimentare la telefonul: (+373 22) 49-50-97; 068506280, e-mail: info@termocom.md.

Taxa de participare în mărime de 1000 lei pentru persoane fizice şi de 1500 lei pentru persoane juridice, precum şi acontul în mărime de -  30% din preţul lotului/loturilor, urmează a fi transferate pe contul  de decontare 22512292 în BC „Victoriabank” SA fil. nr. 29 Chişinău, c/b VICBMD2X490, c/f 1003600022286.

COMUNICAT INFORMATIV

Lichidatorul S.A. ,,Termocom” în procedura falimentului, anunţă desfăşurarea licitaţiei „cu strigare” de comercializare a bunurilor incluse în masa debitoare a S.A. „Termocom” în procedura falimentului (mijloace fixe si materiale conform listelor de mai jos), care va avea loc la la data de 19.05.2015, cu începere de la ora 09:00, pe adresa mun. Chişinău, str. Tudor Vladimirescu 6, bir.419.

Valoarea iniţială a loturilor include TVA.
La licitaţie pot participa:

a)                  persoanele juridice şi fizice ale Republicii Moldova;
b)                 persoane fizice şi juridice străine integral private, apatrizii în condiţiile legii;
c)                  asociaţi ale persoanelor specificate în alin. a) şi b).

Pentru a fi admişi la licitaţie participanţii sunt obligaţi să prezinte până la data de 14.05.2015, ora 12:00, pe adresa mun. Chişinău, str. Tudor Vladimirescu,6, bir. 419:

 1. cererea de participare la licitaţie (se completează la momentul depuneri conform modelului stabilit);
 2. actele de identitate ale participantului, după cum urmează:
  • pentru persoane juridice:  copia certificatului de înregistrare autentificată şi extrasul din Registrul de stat în original cu termen de valabilitate de cel mult 1 lună;
  • pentru persoanele fizice: buletin de identitate.
 3. documentul de plată care confirmă transferul acontului/aconturilor şi a taxei de participare la licitaţie;
 4. după caz, procură autentificată în modul stabilit de lege pentru participarea la licitaţie.

Informaţii suplimentare la telefonul: (+373 22) 49-50-97; 068506280, e-mail: info@termocom.md.

Taxa de participare în mărime de 1000 lei pentru persoane fizice şi de 1500 lei pentru persoane juridice, precum şi acontul în mărime de -  30% din preţul lotului/loturilor, urmează a fi transferate pe contul  de decontare 22512292 în BC „Victoriabank” SA fil. nr. 29 Chişinău, c/b VICBMD2X490, c/f 1003600022286.

COMUNICAT INFORMATIV

Lichidatorul S.A. ,,Termocom” în procedura falimentului, anunţă desfăşurarea licitaţiei „cu strigare” de comercializare a bunurilor imobile incluse în masa debitoare a S.A. „Termocom” în procedura falimentului, care va avea loc la data de 18.05.2015, cu începere de la ora 09:00, pe  adresa mun. Chişinău, str. T. Vladimirescu 6, bir. 419, după cum urmează:

Toate terenurile aferente sunt proprietate publică.
Valoarea iniţială a loturilor include TVA.
La licitaţie sunt admise:
a) persoanele juridice şi fizice ale Republicii Moldova;
b) persoane fizice şi juridice străine integral private, apatrizii în condiţiile legii;
c) asociaţi ale persoanelor specificate în alin. a) şi b).
Pentru a fi admişi la licitaţie participanţii sunt obligaţi să prezinte până la data de 14.05.2015, ora 12:00, pe adresa mun. Chişinău, str. Tudor Vladimirescu,6, bir. 419:

 1. cererea de participare la licitaţie (se completează la momentul depuneri conform modelului stabilit);
 2. actele de identitate ale participantului, după cum urmează:
  • pentru persoane juridice:  copia certificatului de înregistrare autentificată şi extrasul din Registrul de stat în original cu termen de valabilitate de cel mult 1 lună;
  • pentru persoanele fizice: buletin de identitate.
 3. documentul de plată care confirmă transferul acontului/aconturilor şi a taxei de participare la licitaţie;
 4. după caz, procură autentificată în modul stabilit de lege pentru participarea la licitaţie.

Informaţii suplimentare la telefonul: (+373 22) 49-50-97; 068506280, e-mail: info@termocom.md.
Taxa de participare în valoarea de 1000 lei pentru persoane fizice şi 1500 lei pentru persoane juridice, precum şi  acontul pentru lotul nr. 16 şi 26 – în valoare de 5%, iar pentru restul loturilor –  10% din preţul lotului/loturilor urmează a fi transferate pe contul  de decontare 22512292 în BC „Victoriabank” SA fil. nr. 29 Chişinău, c/b VICBMD2X490, c/f 1003600022286.