Arhiva pentru februarie, 2014

Au fost comemoraţi participanţii la conflictul armat de pe Nistru

DSCN7677Cu ocazia marcării la 2 martie a.c. a Zilei Memoriei (ziua de comemorare a celor căzuţi în conflictul armat din anul 1992 pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova şi a victimelor acestui conflict), administraţia SA „Termocom” în comun cu Comitetul sindical al întreprinderii au invitat la o masă de comemorare participanţii la acest conflict armat.

„Oricâţi ani ar trece, durerea acestui conflict armat şi pierderea camarazilor de arme rămâne oricum dur resimţită în sufletele noastre”, au enunţat participanţii la masa de comemorare.

Directorul general Mihail Cernei a apreciat actul de curaj şi patriotism al participanţilor la conflict, asigurându-i de consideraţiunea şi susţinerea administraţiei SA „Termocom” şi a Comitetului sindical.

În cadrul SA „Termocom” activează 18 angajaţi care au participat la conflictul armat de pe Nistru: Mihai Andrei, Vasile Efros, Nicolae Postolache, Vladimir Provorov, Iurie Vrabie, Valeriu Cocarcea, Simion Croitoru, Nicolae Griţco, Anatolie Martînov, Petru Gumaniuc, Artur Popa, Vasilii Istrati, Serghei Şabarov, Mihail Vicol, Petru Ciobanu, Alexandr Lasii, Visarion Saculţan, Alexandru Roşca.

AVIZ în atenţia acţionarilor S.A. “Termocom” în procedura planului

Prin decizia Adunării Generale Extraordinare a acţionarilor SA „Termocom” din 31 ianuarie 2014 s-a aprobat reorganizarea prin fuziune (contopire) a S.A. “CET-1″, S. A. “CET-2″ şi S.A. „Termocom” în procedura planului, cu înfiinţarea, în rezultatul fuziunii, a unei noi societăţi pe acţiuni – S.A. “TERMOELECTRICA”.

Fiecare dintre acţionarii care la Adunarea generală din 31 ianuarie 2014 a votat împotriva reorganizării prin fuziune a SA „Termocom”, are dreptul la răscumpărarea acţiunilor pe care le deţine în societate. Pentru aceasta este necesar ca aceşti acţionari să depună şi cereri în scris, prin care să se solicite răscumpărarea acţiunilor sale.

În conformitate cu prevederile art. 79 alin. (6) din Legea Republicii Moldova privind societăţile pe acţiuni, precum şi ale art. 5.9. alin 1. din Contractul de fuziune prin contopire, termenul de depunere de către acţionari a cererilor de răscumpărare a acţiunilor ce le aparţin va fi de cel puţin 2 luni de la data luării de adunarea generală a acţionarilor (31 ianuarie 2014) a deciziei privind reorganizarea prin fuziune.

A fost depistată reconectarea neautorizată la SACET Chişinău a 24 de apartamente

SA „Termocom” informează opinia publică despre faptul că în sezonul de încălzire 2013 – 2014, în rezultatul inspectărilor desfăşurate, au fost depistate 24 de cazuri de reconectare neautorizată a instalaţiilor de încălzire la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică. În acest mod, deşi proprietarii acestor apartamente dispuneau, conform actelor, de sisteme autonome de încălzire şi achitau doar 20%, de facto aceştia consumau 100% energie termică din sistemul intrabloc, pentru care achitau ceilalţi locatari din blocul locativ. În consecinţă, locatarii suportau cheltuieli suplimentare.

Proprietarilor de apartamente conectate abuziv le-a fost efectuat deja recalcul conform sistemului pauşal prevăzut de legislaţia în vigoare pentru consum clandestin, amenda fiind inclusă în facturile pentru consum. La fel, urmează a fi  efectuat recalcul în cazul noilor apartamente depistate ilicit conectate.

Noile cazuri de branşare ilicită a corpurilor de încălzire la reţeaua centralizată de alimentare cu energie termică au fost identificate în blocurile locative din bd. Mircea cel Bătrîn, 31/3, str. P. Zadnipru, 5, str. Alba Iulia, 184 şi 8/3, str. Voluntarilor, 16, str. Lomonosov, 8B (două apartamente), str. I. Pelivan, 15 şi str. Florilor, 18/2. Pentru aceste cazuri au fost, de asemenea, întocmite procese-verbale şi înaintate gestionarilor fondului locativ prescripţii în vederea includerii în calcul şi sancţionării conform prevederilor legislaţiei în vigoare a proprietarilor de apartamente conectate abuziv la reţeaua centralizată de alimentare cu energie termică.

Precizăm că potrivit articolului nr. 84 al Hotărârii de Guvern nr. 434 din 09.04.1998 despre aprobarea Regulamentului cu privire la furnizarea şi utilizarea energiei termice, consumul clandestin se achită de cinci ori mai mult decît tariful legal la data constatării sustragerii, prevedere care se va înscrie şi în contract.

SA „Termocom” solicită gestionarilor fondului locativ să verifice sistemele de alimentare cu energie termică intrabloc şi să asigure respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare privind consumul de energie termică, evitând fraudarea şi suportarea cheltuielilor suplimentare de consumatorii din blocurile locative.

Conturile SA „Termocom” au fost blocate de SA „CET-2” pentru o datorie acumulată în anii 2003 – 2009

Administraţia SA „Termocom” anunţă cu îngrijorare despre acţiunile recente ale SA „CET-2” de blocare a conturilor întreprinderii în baza unui titlu executoriu şi, astfel, periclitarea activităţii în cadrul sezonului de încălzire 2013 – 2014.

Deşi SA „Termocom” depune eforturi susţinute pentru achitarea energiei termice livrate de SA „CET-2”, onorând obligaţiunile financiare pe măsura încasării plăţilor de la consumatori, spre regret, la 20.02.2014, la cererea SA „CET-2”, executorul judecătoresc a aplicat sechestru pe conturile bancare curente ale SA „Termocom” în vederea încasării sumei de 123 185 876,65 lei, conform titlului executoriu.

Întrucât SA „Termocom” nu dispune de asemenea mijloace financiare la conturile bancare, iar pentru acumularea acestora ar fi necesară o perioadă îndelungată, administraţia SA „Termocom” îşi exprimă nedumerirea faţă de acţiunile SA „CET-2” de blocare şi paralizare a activităţii curente, apreciind ca fiind acţiuni de intimidare efectuate cu rea-credinţă.

Totodată, acţiunea întreprinsă de SA „CET-2” cu privire la blocarea conturilor bancare ale SA „Termocom” va conduce la:

- deficienţe grave la capitolul achitării datoriilor curente faţă de furnizorii din complexul energetic;

- cheltuieli suplimentare pentru achitarea onorariului executorului judecătoresc, onorariul cifrându-se la 3,7 mln. lei;

- impedimente la reacţionarea imediată în cazurile de ieşire din funcţiune a utilajului şi a reţelelor termice.

Administraţia SA „Termocom” subliniază că pentru sezonul de încălzire 2013-2014 consumatorii şi-au onorat obligaţiunile de plată la nivel de 58,6%, iar peste 9000 de apartamente au fost acţionate în instanţele de judecată în vederea recuperării plăţilor debitoare.

De asemenea, administraţia SA „Termocom” precizează că a îndeplinit integral prevederile Hotărârii Guvernului nr. 919 din 18 noiembrie 2013 cu privire la reorganizarea unor întreprinderi din sectorul termoenergetic prin contopirea SA „CET-1”, SA „CET-2” şi SA „Termocom”. În rezultatul fuziunii, datoriile companiilor participante la fuziune vor fi preluate de către compania nou formată – SA „Termoelectrica” şi ulterior vor fi reeşalonate pe o perioadă mai îndelungată cu aplicarea garanţiei bancare acordate de către Banca Mondială. În contextul fuzionării, rămâne inexplicabilă logica acţiunilor de blocare a conturilor bancare ale SA „Termocom”.

SA „Termocom” solicită achitarea plăţilor debitoare, inclusiv de către proprietarii de apartamente cu încălzire alternativă

Proprietarii de apartamente din blocurile locative conectate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din mun. Chişinău şi care au optat pentru un sistem alternativ de încălzire sunt invitaţi să respecte legislaţia în vigoare şi să onoreze neîntârziat plăţile restante.

Hotărârea Guvernului nr. 707 din 20 septembrie 2011 stipulează că proprietarii de apartamente debranşate urmează să achite „plata pentru încălzire în mărime de 20% din costul energiei termice calculate pentru un metru pătrat al apartamentului (încăperii locuibile în cămine), luînd în consideraţie existenţa degajărilor normative de energie termică în încăperile tehnice (etaje tehnice şi subsoluri) care menţin în stare funcţională sistemele inginereşti de alimentare cu apă şi de canalizare în perioada rece, necesitatea încălzirii locurilor de uz comun şi imposibilitatea deconectării coloanelor de încălzire tranzitorii.”.

La momentul actual, doar 54,93% sau 13 222 proprietari de apartamente debranşate îşi onorează consumurile, efectuând responsabil plăţile pentru energia termică. Parţial efectuează achitări 3 660 proprietari de apartamente debranşate, ceea ce reprezintă 15,21%. Obligaţiunile de plată sunt totalmente ignorate de 7 187 proprietari de apartamente debranşate.

În vederea recuperării sumelor debitoare, gestionarii fondului locativ, cu susţinerea juriştilor SA «Termocom» continuă să înainteze în instanţele de judecată dosare civile pe numele rău-platnicilor. Pentru a evita cheltuielile suplimentare legate de procedura judiciară, care sunt, de asemenea, încasate din contul datornicilor, SA «Termocom» solicită onorarea obligaţiunilor de plată.

Achitarea plăţilor poate fi efectuată în filialele băncilor comerciale, în oficiile poştale, terminalele de plăţi electronice şi în centrul comercial al SA „Termocom” (str. T. Vladimirescu, 6).