Arhiva pentru 31 ianuarie 2014

Adunarea acţionarilor SA „Termocom” a aprobat fuziunea prin contopire cu SA „CET-1” şi SA „CET-2”

Adunarea generală extraordinară repetată a acţionarilor SA „Termocom”, desfăşurată astăzi, 31 ianuarie, a întrunit cvorumul (80,39% acţionari cu drept de vot) necesar pentru a examina chestiunile incluse în ordinea de zi.

Astfel, în cadrul evenimentului, prin votul majoritar al acţionarilor (71,15%) a fost aprobată fuziunea prin contopire a S.A. „Centrala Electrică cu Termoficare nr. 1 Chişinău” cu S.A. „Centrala Electrică cu Termoficare nr. 2 Chişinău” şi S.A. „Termocom” în procedura planului.

Cu vot unanim acţionarii au aprobat Contractul de fuziune prin contopire a societăţilor S.A. „Centrala Electrică cu Termoficare nr. 1 Chişinău”, S.A. „Centrala Electrică cu Termoficare nr.2 Chişinău” şi SA „Termocom” în procedura planului, Actul de transmitere a patrimoniului S.A. „Termocom” în procedura planului către societatea creată în urma fuziunii, bilanţul consolidat în vederea fuziunii prin contopire a societăţilor S.A. „Centrala Electrică cu Termoficare nr. 1 Chişinău”, S.A. „Centrala Electrică cu Termoficare nr.2 Chişinău” şi SA „Termocom” în procedura planului, precum şi Statutul societăţii nou create.

De asemenea, acţionarii SA „Termocom” au votat pentru includerea în Consiliul Societăţii „Termoelectrica” a doi membri – Veronica Herţa şi Sergiu Palihovici.

Fuziunea se va desfăşura în termenul stabilit de legislaţia în vigoare.

Specificăm că prin fuzionarea celor trei întreprinderi urmează să se asigure soluţionarea problemei datoriilor sistemice ale SACETC în cadrul societăţii nou create, crearea climatului investiţional atractiv pentru atragerea investiţiilor pe termen lung în sectorul termoenergetic, consolidarea securităţii energetice a ţării şi sporirea eficienţei energetice.