Arhiva pentru 2013

Mesaj de felicitare

cadouri_de_craciunStimaţi consumatori,

La cumpăna dintre ani, în numele colectivului SA „Termocom” Vă adresez cele mai călduroase urări de sănătate şi prosperitate, bucurii şi realizări!

Fie ca magia sărbătorilor de iarnă să aducă în casele Dumneavoastră bunăstare şi linişte sufletească. Visele de azi să devină realitate, speranţele de mâine – împliniri, gândul bun şi fericirea să vă însoţească mereu!

LA MULŢI ANI!

Mihail CERNEI,

Director general al SA „Termocom”

AVIZ

SA “Termocom” Vă informează că la data de 23 decembrie a.c. în incinta întreprinderii  a avut loc şedinţa publică cu genericul „Proiectul de îmbunătăţire a eficienţei sistemului de alimentare centralizată cu energie termică (P132443). Evaluarea aspectelor sociale şi planul de acţiuni de strămutare” finanţat de Banca Mondială. Ca urmare a dezbaterii planul prezentat de experţi a fost aprobat fără modificări şi supliniri.

Proiectul presupune următoarele beneficii:

  1. Modernizarea bazei materiale a SACET. Sporirea fiabilităţii şi a eficienţei funcţionării sistemului.
  2. Sporirea calităţii serviciilor prestate.
  3. Optimizarea cheltuielilor Furnizorului de energie termică.

Informaţia detailată ce ţine de „Proiectul de îmbunătăţire a eficienţei sistemului alimentării centralizate cu energie termică (P132443)” – o puteţi găsi AICI (click pentru a se vedea).

Aviz

SA  „Termocom” informează vizitatorii paginii web www.termocom.md despre plasarea „Proiectului de îmbunătăţire efecienţei sistemului de alimentare centralizată cu energie termică. Evaluarea aspectelor sociale şi planul de acţiuni de strămutare, din dată de 10.12.2013” care poate fi accesat aici.

UPDATE.

Vă anunţăm că la data de 23.12.13, ora 1000, în incinta S.A. “Termocom”, str. T. Vladimirescu, 6, bir. 421, va avea loc şedinţa publică cu genericul “Proiectul de îmbunătăţire efecienţei sistemului de alimentare centralizată cu energie termică. Evaluarea aspectelor sociale şi planul de acţiuni de strămutare, din dată de 10.12.2013”.

La şedinţa vor paticipa reprezentaţii Ministerului Economiei, Primăriei mun. Chişinău, Unităţii Consolidate pentru Implementarea Proiectelor în Energetică.

Sunt aşteptate persoanele interesate.

Mesaj de felicitare

Stimaţi colegi!

Vă adresăm sincere felicitări

cu ocazia sărbătorii profesionale

Ziua Energeticianului!

Vă dorim perserverenţă,

succese remarcabile

şi fiabilitate în nobila

dumneavoastră activitate.

Cu respect,

Director general,  Mihail Cernei.

AVIZ

În atenţia acţionarilor   Societăţii pe Acţiuni „Termocom”

Se aduce la cunoştinţă că,  în conformitate cu decizia din 19 decembrie 2013 a Consiliului SA „Termocom”,  în data de 03 ianuarie 2014 se convoacă  Adunarea generală extraordinară a acţionarilor SA  „Termocom”,   cu prezenţa acţionarilor.

Adunarea generală extraordinară va avea loc pe adresa: str.  Tudor Vladimirescu, 6,  mun. Chişinău (Sala de conferinţe).

Înregistrarea  participanţilor la adunare se va efectua în data de  03 ianuarie 2014 între orele  9.00  şi  10.45.

Începutul adunării generale extraordinare  -  ora 11.00.

Ordinea de zi:

1. Aprobarea fuziunii prin contopire a  S.A. „Centrala Electrică cu Termoficare nr. 1

Chişinău”  cu   S.A. „Centrala Electrică cu Termoficare nr. 2 Chişinău” şi   S.A.    „Termocom” în procedura planului.

2. Aprobarea Contractului de fuziune prin contopire a societăţilor S.A. „Centrala Electrică cu Termoficare nr. 1 Chişinău”,   S.A. „Centrala Electrică cu Termoficare nr.2 Chişinău” şi    SA „Termocom” în procedura planului

3. Aprobarea Actului de transmitere a patrimoniului S.A.  „Termocom” în procedura planului către societatea creată în urma fuziunii.

4. Aprobarea bilanţului consolidat în vederea fuziunii prin contopire  a societăţilor S.A. „Centrala Electrică cu Termoficare nr. 1 Chişinău”,   S.A. „Centrala Electrică cu Termoficare nr.2 Chişinău” şi   SA „Termocom” în procedura planului.

5. Aprobarea Statutului societăţi create  în urma fuziunii prin contopire.

6.  Alegerea organelor de conducere ale societăţii create în urma fuziunii prin contopire.

Acţionarii (reprezentanţii acestora) pot lua cunoştinţă de materialele Ordinii de zi a Adunării generale extraordinare,   începând cu  data de 23 decembrie 2013 (în zilele de lucru), între orele 13.00 – 17.00, la adresa: str. Tudor Vladimirescu, 6,  mun. Chişinău.

Pentru participare la Adunarea generală extraordinară acţionarii  vor prezenta Buletinul de identitate (paşaportul), iar reprezentanţii acestora  – şi procura perfectată conform legislaţiei in vigoare.

Telefon de contact pentru informaţii suplimentare:  (373 022)   436  325