Arhiva pentru 24 ianuarie 2012

Mai mulţi debitori-proprietari de automobile au preferat să achite datoriile la termie

Autocollaj6Mai mulţi debitori pe ale căror bunuri executorii judecătoreşti au aplicat, în baza titlurilor executorii, interdicţii de înstrăinare, au preferat să achite restanţele de îndată ce au fost informaţi despre restricţionarea drepturilor.
Pe parcursul săptămânii precedente, datoria pentru energia termică consumată în sumă de 18599,71 lei a fost achitată integral de un debitor care deţinea în proprietate patru automobile: Vaz-21063, Opel Cadet, Man, Citroen-C3. Aplicarea interdicţiei a motivat debitorul să achite datoria acumulată, conform titlului executoriu.
La fel a procedat şi proprietarul unui Volkswagen T4 cu o datorie de 7250 lei, dar şi proprietarul unui BMW şi Ford Scorpio, cu o datorie de 16000 lei.
La momentul actual, în cazul a 72 de debitori care deţin în proprietate unităţi de transport, executorii judecătoreşti au recurs la aplicarea interdicţiilor de înstrăinare, acţiuni întreprinse în vederea executării titlurilor executorii. Dacă debitorii nu vor achita în termenul acordat sumele restante, aceştia riscă executarea forţată, adică ridicarea unităţilor de transport cu ulterioara comercializare.
SA „Termocom” continuă să acorde suport juridic gestionarilor fondului locativ în vederea recuperării sumelor debitoare, precum şi să conlucreze cu executorii judecătoreşti în vederea executării titlurilor privind încasarea datoriilor.
În acest context, SA „Termocom” solicită organizaţiilor locative, precum şi proprietarilor de apartamente cu care întreprinderea a încheiat contracte directe să-şi onoreze în termenii stabiliţi facturile de plată.
Amintim că Furnizorul de căldură a încheiat Memorandumul de înţelegere cu întreprinderile furnizoare din complexul energetic pentru anul 2012 care presupune disciplinarea plăţilor, fapt pe care, în consecinţă, îl solicităm şi consumatorilor SA „Termocom”.