Arhiva pentru 2012

Mesaj de felicitare

winter

Cu gânduri bune şi curate,

Vă doresc să aveţi parte

De sărbători minunate.

Crăciun fericit şi Un An Nou 2013

Mai bogat în împliniri,

Mai înalt în aspiraţii

Şi plin de succese!

Mihail CERNEI,

Director general al SA „Termocom”

Mesaj de felicitare

Dragi colegi!

den-energetikaCu ocazia Zilei Profesionale a Energeticianului adresez sincere felicitări şi mulţumiri tuturor angajaţilor, celor care şi-au făcut opţiunea pentru producerea şi furnizarea energiei termice consumatorilor din mun. Chişinău. Vă doresc, dragi colegi, să nu Vă lipsească energia creatoare şi să contribuiţi activ la funcţionarea fiabilă a sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din capitală.

Să aveţi parte de sănătate, realizări înalte, să vă bucuraţi de aprecierea şi recunoştinţa consumatorilor!

La mulţi ani!

Mihail CERNEI,

Director general al SA “Termocom”

SA „Termocom” recomandă consumatorilor să întreprindă măsuri de conservare a energiei termice

În contextul temperaturilor scăzute, SA „Termocom” reaminteşte consumatorilor despre necesitatea de a lua măsuri de conservare a energiei termice. Astfel, Furnizorul de căldură recomandă gestionarilor fondului locativ să se asigure că geamurile de la scări şi uşile de la intrările în scări sunt închise, iar reţelele inginereşti aflate în gestiune sunt izolate termic.
De asemenea, consumatorii sunt rugaţi să apeleze Serviciul Dispecerat general la numărul de telefon 022441138 în cazul în care observă scurgeri la nivelul reţelelor termice. Numărul de telefon poate fi apelat gratuit, la orice oră, mesajul urmând a fi preluat şi înregistrat de către un operator.
SA „Termocom” informează că în această perioadă cu temperaturi scăzute şi ninsori abundente activează în condiţii de maximă vigilenţă în vederea furnizării continue a energiei termice şi asigurării confortului termic optim.

Anunţ privind desfăşurarea licitaţiei

SA “Termocom în  procedura planului” invită doritorii de a participa la licitaţia de tip deschis:
-  de achiziţionare a rechizitelor de birou.
Pentru participare, solicităm oferta comercială în plic sigilat care va conţine următoarele formulare aprobate conform ”Regulamentului privind procedurile de achiziţii ale bunurilor, lucrărilor şi serviciilor” care sunt plasate pe pagina web www.termocom.md: oferta-F.4, informaţia generală-F.5, experienţa similară în ultimii 3 ani-F.6, garanţiile şi cerinţele ofertei-F.7, declaraţia privind eligibilitatea-F.8, cererea de participare la calificare-F.13, condiţiile de achitare, termenii şi condiţiile de livrare, licenţa de activitate, copiile certificatelor de înregistrare a întreprinderii, de atribuire a codului TVA, copiile certificatelor de calitate şi conformitate.
Solicităm prezentarea ofertei comerciale până la data de 17 decembrie 2012, orele 16.00 la adresa sus menţionată bir. 204. Deschiderea ofertelor comerciale va avea loc la data de 17.12.2012 orele 16.30 în sala de şedinţe – bir. 421. Informaţii suplimentare la tel./fax.: 022 44-20-55;
E-mail: termomarket@mail.ru, market@termocom.md

Peste 140 de apartamente din blocul locativ Costiujeni, 8/3, nu sunt asigurate deocamdată cu energie termică din cauza datoriilor mari

Blocul locativ cu nouă etaje din str. Costiujeni, 8/3, gestionat de Asociaţia de Coproprietari în Condominiu (ACC) nr. 55/49,  înregistrează o datorie pentru energia termică consumată de 912 555,99 lei şi un nivel de achitare a plăţilor pentru sezonul anterior de încălzire – de 37% şi de 10% – total. Din cauza datoriilor înregistrate şi a lipsei de conlucrări, de acţiuni de recuperare a sumelor restante din partea gestionarului, blocul locativ cu nouă etaje rămâne în continuare neasigurat cu energie termică.

În pofida multiplelor solicitări de disciplinare financiară, nu a urmat nici o reacţie, dimpotrivă, continuând acţiunile ACC de retragere a bonurilor de plată ale SA „Termocom”, acestea fiind înlocuite cu bonurile întocmite personal de gestionar. În plus, până recent gestionarul efectua calculele de sine stătător, acumulând şi plăţile direct de la proprietarii de apartamente şi depunându-le în casa SA „Termocom” în numerar abia la începerea sezonului de încălzire, fără să delimiteze de la care apartamente a colectat suma.

În aceste circumstanţe, proprietarii de apartamente din blocul 8/3 din str. Costiujeni au declarat şi în petiţii, şi în cadrul audienţelor cu administraţia SA „Termocom” despre refuzul de a onora plăţile din motiv că ar fi achitat anterior gestionarului suma debitoare. Conform datelor ÎM „Infocom”, 101 apartamente din bloc înregistrează datorii, inclusiv:

2 apartamente – datorii de până la 1000 lei;

3 apartamente – datorii de 1000 – 3000 lei;

9 apartamente – datorii de 3000 – 5000 lei;

25 apartamente – datorii de 5000 – 7000 lei;

27 apartamente – datorii de 7000 – 10000 lei;

35 apartamente – datorii de peste 10000 lei.

Printre datornici cu o restanţă de 9141,71 lei este şi gestionarul fondului locativ, de responsabilitatea căruia ţine recuperarea sumelor debitoare de la proprietarii de apartamente din blocul de locuinţe.

Totodată, preşedintele asociaţiei a contestat în instanţa de judecată acţiunile SA „Termocom” privind emiterea bonurilor de plată pentru energia termică consumată, la 03.10.2012 Colegiul Civil şi de Contencios Administrativ al Curţii de Apel Chişinău admiţând cererea de apel înaintată de SA „Termocom” şi casând  hotărârea instanţei de fond, cu respingerea integrală a cerinţelor gestionarului. Un alt dosar aflat pe rol în instanţă ţine de recuperarea de la ACC a datoriilor acumulate pentru energia termică consumată, care în prezent se află în examinare în ordine de recurs la Curtea Supremă de Justiţie.

SA „Termocom” regretă că acest bloc locativ multietajat nu este asigurat cu energie termică nici după o lună de la începerea sezonului de încălzire în mun. Chişinău, însă declară că situaţia actuală de neachitare a plăţilor nu mai poate fi tolerată, blocul locativ trebuie să-şi onoreze obligaţiunile financiare pentru energia termică consumată, ACC 55/49 să-şi transparentizeze calculele şi să conlucreze cu Furnizorul, în condiţiile stipulate de legislaţia în vigoare şi în limitele contractului bilateral.