Arhiva pentru decembrie, 2011

Stimaţi consumatori!

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă şi a noului an 2012 Vă aducem cele mai sincere urări de bine, împliniri şi reuşite. Pace-n inimi, rod bogat, bucurii, un gând curat!

La mulţi ani! Sărbători fericite!

Mihail CERNEI,

Director general al SA „Termocom”

Anunţ privind desfăşurarea licitaţiei

SA “Termocom” în  procedura planului invită doritorii de a participa la următoarele licitaţii (de tip închis) cu privire la achiziţionarea:

-         Motorinei;

-         Benzinei  A-80;

-         Benzinei  A-95 (tichete);

-         Uleiurilor şi lubrifianţilor;

-         Gaz propan (tichete);

-         Testarea şi reparaţia macaralelor.

Pentru participarea la licitaţie solicităm prezentarea documentelor necesare într-un colet sigilat care va include: oferta comercială cu preţul propus în valută naţională şi condiţiile de achitare, date despre participant, licenţa de activitate, copiile certificatelor de înregistrare a întreprinderii, de atribuire a contului bancar, de atribuire a codului fiscal, TVA.

Caietele de sarcini vor fi ridicate la sediul SA „Termocom”  în procedura planului pe adresa: str. T.Vladimirescu, 6, bir. 411.

Rugăm să prezentaţi oferta comercială pînă la 19.12.2011, orele 10.00, (în plic sigilat) la adresa str. T. Vladimirescu 6, cancelaria bir. 204.

Telefon de contact: 44-20-55;

E-mail: termomarket@mail.ru

market@termocom.md

SA „Termocom” este laureat al primei ediţii „Moldova Eco-energetică”

Moldova Eco-Energetica„Pentru aplicarea tehnologiilor moderne în sistemul de termoficare din mun. Chişinău, eficientizarea consumului de energie termică a blocurilor locative şi diminuarea poluării mediului ambiant”, Societăţii pe Acţiuni „Termocom” i-a fost acordată diploma ediţiei I a evenimentului de promovare a energiei regenerabile şi eficienţei energetice „Moldova Eco-energetică”, eveniment organizat de Ministerul Economiei și Agenţia pentru Eficienţă Energetică.

Organizatorii evenimentului au apreciat eforturile conjugate ale SA „Termocom” în vederea eficientizării consumului de energie termică în fondul locativ, aplicării tehnologiilor şi soluţiilor contemporane de sporire a confortului termic şi reducerii poluării mediului ambiant. „Povestea” de succes a furnizorului de căldură din mun. Chişinău s-a dimensionat pe exemplul blocului locativ 38/2 din str. Maria Drăgan, conectat din 2009 la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică. Specificul blocului locativ rezidă în: anveloparea termică a construcţiei, sistemul pe orizontală de distribuţie a agentului termic, existenţa unui punct termic individual. Datorită acestor particularităţi tehnice, locatarii blocului 38/2 din str. M. Drăgan şi-au micşorat suma facturată pentru încălzire cu până la 40-50%, au încheiat contracte directe cu SA „Termocom”, fiecare apartament dispune de contor termic care reflectă exact consumul locuinţei, dispune de  robinete termostatice care permit reglarea consumului de energie termică, iar şirul avantajelor poate continua.

În prezent, în mun. Chişinău sunt patru blocuri locative de acest gen, iar alte două se află în construcţie.

„Moldova Eco-Energetică” este parte a unei ample campanii sociale de promovare a surselor alternative de energie şi a eficienţei energetice, desfăşurată de Guvernul Republicii Moldova, în parteneriat cu Uniunea Europeană şi PNUD Moldova.

Ambasadorul Suediei în Chişinău a efectuat o vizită de documentare în cadrul SA „Termocom”

Proiectele implementate de SA „Termocom” cu susţinerea financiară a Guvernului Suediei şi SIDA în vederea eficientizării şi modernizării sistemului de alimentare centralizată cu energie termică, impactul acestora, dar şi perspectivele de colaborare, iată doar câteva subiecte abordate de ambasadorul Suediei în Chişinău, Ingrid Tersman, în cadrul unei vizite întreprinse la SA „Termocom”.

Pe parcursul ultimilor ani, Guvernul Suediei şi Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare Internaţională (SIDA) au sprijinit mai multe demersuri ale SA „Termocom” de aplicare a tehnologiilor moderne pentru dezvoltarea sistemului de încălzire centralizată din mun. Chişinău, de ajustare a practicilor existente la experienţa Suediei, ţărilor baltice şi a altor ţări din Europa Centrală şi de Est.

Luând act de programele informaţionale, de sistemele de monitorizare on-line existente în SA «Termocom», de parametrii tehnici de activitate, impactul proiectelor implementate de întreprindere, ambasadorul Ingrid Tersman, însoţit de Secretarul I, şef adjunct, Cooperare pentru Dezvoltare, dr. Patrik Stalgren şi reprezentantul Alfa Laval, Ghenadie Rudenco, au ţinut să viziteze şi unul dintre punctele termice individuale montate în cartierul str. A. Doga/ str. T. Vladimirescu. Datorită aplicării acestor tehnologii (PTI) a devenit posibilă reducerea pierderilor şi sporirea calităţii asigurării cu energie termică a consumatorilor, fapt confirmat prin scăderea numărului de reclamaţii privind calitatea serviciilor prestate.  În total, cu sprijinul SIDA au fost achiziţionate şi puse în funcţiune 85 de puncte termice individuale.

Ambasadorul Ingrid Tersman a acordat o înaltă apreciere valorificării judicioase de SA «Termocom» a proiectelor susţinute de guvernul suedez şi SIDA, asigurând sprijinul în vederea continuării colaborării şi implementării unor noi proiecte de eficientizare şi modernizare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică în mun. Chişinău.

Încă un automobil a fost sechestrat în contul datoriilor pentru energia termică

În după-amiaza zilei de ieri, un executor judecătoresc a recurs la aplicarea sechestrului asupra unui automobil de model Fiat Uno aflat în proprietatea unui rău-platnic, dispunând ridicarea mijlocului de transport şi transmiterea acestuia spre păstrare creditorului.

Suma debitoare conform titlului executoriu eliberat în 2010 constituia 14426 lei, iar la momentul actual aceasta se cifrează la 6873,8 lei. Suplimentar restanţei pentru consumul de energie termică, rău-platnicul va trebui să suporte şi cheltuielile de judecată, precum şi cele de executare. Conform procesului-verbal de sechestru, debitorului i s-a acordat un termen de 10 zile pentru achitarea sumei restante. Altminteri, automobilul va fi comercializat în vederea stingerii datoriei, a cheltuielilor aferente, iar restul sumei – restituit debitorului.

Actualmente, 43 de automobile aflate în proprietatea datornicilor la energia termică sunt date în orientare. De asemenea, asupra a 513 bunuri imobile ce aparţin debitorilor a fost aplicată interdicţia de înstrăinare.

SA „Termocom” precizează că în conlucrare cu gestionarii fondului locativ şi cu executorii judecătoreşti, va depune şi în continuare toate eforturile necesare în vederea recuperării sumelor debitoare şi asigurării fiabilităţii sezonului de încălzire 2011-2012.