Arhiva pentru 2010

Mesaj de felicitare

craciunwebStimaţi consumatori,

Fie ca sărbătorile de iarnă şi Noul An 2011 să Vă aducă pace în suflet, iubirea celor dragi şi dărnicia celor apropiaţi. Spiritul Crăciunului să vă lumineze sufletele, să vă binecuvânteze familiile şi să vă umple casa de emoţii înălţătoare.

Să aveţi un An Nou plin de bucurii şi împliniri, cu belşug şi sănătate, vise şi speranţe realizate!

La mulţi ani!  Crăciun fericit!

Mihail CERNEI,

Director general SA „Termocom”

Mesaj de felicitare

ziua-profesionalawebStimaţi colegi,

Cu ocazia Zilei Energeticianului, SA „Termocom” Vă adresează sincere felicitări şi urări de bine, pace şi prosperitate, realizări şi împliniri profesionale.

Fie ca energia, inspiraţia şi spiritul creator să Vă însoţească oriunde şi oricând!

Cu alese gânduri,

Mihail CERNEI,
Director general al SA „Termocom”

Eficienţa energetică – o provocare pentru SA „Termocom”

Interviu cu dl Mihail CERNEI, director general al SA „Termocom”, acordat ziarului „Capitala”

cernweb-  În calitate de director general al SA „Termocom”, cum aţi prezenta instituţia pe care o conduceţi?

-  SA „Termocom” este prestator de servicii publice, producător şi distribuitor de energie termică în mun. Chişinău şi întreprinderea care aduce confortul termic în casele şi oficiile consumatorilor. Este o instituţie cu potenţial, valoare şi care deţine toate calităţile necesare unui veritabil lider în domeniul termoenergetic, fapt demonstrat pe parcursul a peste patru decenii!

- În ce sens s-a schimbat opinia Dvs. despre SA „Termocom” după preluarea conducerii întreprinderii?

- Recunosc că imaginea pe care o are SA „Termocom” în mun. Chişinău mi-a influenţat opinia în mod mai puţin pozitiv. Dar odată cu preluarea conducerii acesteia, am simţit adevărata stare de lucruri. În pofida multiplelor dificultăţi financiare, întreprinderea a implementat proiecte apreciabile de modernizare şi eficientizare tehnică, cum ar fi  contorizarea, modernizarea şi automatizarea centralelor termice suburbane, staţiilor de pompare, punctelor termice centrale etc. Datorită  implementării acestora, în special axate pe tehnologiile informaţionale moderne, s-a reuşit, pe de o parte creşterea confortului termic în locuinţele consumatorilor şi, pe de altă parte, diminuarea pierderilor, reducerea consumurilor de resurse energetice, intervenţia operativă în lichidarea situaţiilor de avarie etc. Cheia succesului în întreprindere rezidă şi în angajaţii ei, de un profesionalism proverbial, fiecare fiind o istorie de succes.

-  Credeţi că încălzirea centralizată este o soluţie de perspectivă în mun. Chişinău?

- Categoric da! Sistemele de alimentare centralizată cu energie termică reprezintă o soluţie bazată pe o concepţie modernă, economă şi fiabilă, promovată intens în dezvoltarea mai multor oraşe din Europa de Vest şi Centrală. În Republica Moldova, încălzirea centralizată are de suferit din cauza investiţiilor aproape inexistente sau la limită în infrastructura  termică. Totodată, deşi pe parcursul ultimilor ani cca 10% din proprietarii de apartamente din Fondul locativ al mun. Chişinău şi-au făcut opţiunea pentru încălzire autonomă, s-a conturat deja tendinţa ca blocurile locative nou-construite să fie dotate cu încălzire centralizată. Astfel, în a. 2009 a fost dat în exploatare blocul locativ din str. Maria Drăgan 38/2, conectat la sistemul centralizat. Acest bloc este unic în republică prin faptul că sistemul intern de încălzire este dispus pe orizontală, fiecare apartament are contract direct cu SA „Termocom”, contor de energie termică etc.

Aceasta reprezintă una dintre soluţiile de dezvoltare eficientă a alimentării cu energie termică a Fondului locativ pe care SA „Termocom” o promovează.

În 2010 a fost dat în exploatare al doilea bloc locativ în care sistemul de distribuţie a agentului termic este dispus pe orizontală – str. N. Milescu-Spătaru, 21/5, SA «Termocom» încheind şi cu aceşti consumatori contracte directe. De asemenea, şi blocul locativ nou construit din bd. Mircea cel Bătrân, 42, a fost conectat la sistemul centralizat de încălzire, iar în 2011 vor fi conectate blocurile din bd. Mircea cel Bătrân, 22/3, 26/3 şi din str. M. Viteazul, 10/1.

-  În aceste condiţii, este SA „Termocom” un partener de încredere?

- Este un obiectiv strategic asupra căruia lucrăm. Ne dorim să satisfacem exigenţele tuturor consumatorilor, să sporim continuu calitatea serviciilor prestate, spectrul de servicii oferite şi satisfacţia consumatorilor de energie termică. Prin reformele demarate, ne-am propus să readucem consumatorul în centrul atenţiei şi preocupărilor zilnice, să eficientizăm comunicarea, să consolidăm relaţia furnizor-consumator şi să dezvoltăm un parteneriat bilateral modern, obiective care îşi găsesc deja reflectare în relaţiile cu consumatorii. Un argument în acest sens este sporirea gradului de acces al consumatorului la conducerea întreprinderii, săptămânal organizându-se audienţa cetăţenilor.

În plan internaţional, sperăm să iniţiem noi colaborări cu Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare Internaţională, cu sprijinul căreia, în 2010 au fost puse în circuit 67 de puncte termice individuale în cartierul nr. 9 al sect. Buiucani. De asemenea, ne dorim noi parteneriate cu instituţii europene, pentru a moderniza sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din mun. Chişinău.

- Cum vedeţi viitorul SA „Termocom”?

- Doar prin modernizarea instituţiei, prin investirea în noile tehnologii, prin reducerea pierderilor şi efectuarea mai multor reforme în fondul locativ locuitorii mun. Chişinău vor beneficia de servicii termice de calitate, la preţ accesibil, iar SA „Termocom” va răspunde provocărilor mileniului în ceea ce ţine de conservarea energiei. Eficienţa energetică este o provocare pentru SA „Termocom”, în condiţiile în care Republica Moldova depinde de importul de gaze naturale, iar costurile acestora sunt în ascensiune. În aceste condiţii, consider deosebit de actuală necesitatea demarării unui program de economisire/conservare a energiei termice în mun. Chişinău.

- La 22 decembrie, comunitatea energeticienilor îşi serbează Ziua profesională. Ce mesaj le adresaţi colegilor Dvs.?

-  Personal activez în domeniul energetic de peste 30 de ani şi rămân convins că a fi energetician nu înseamnă a avea o profesie, ci o vocaţie. Înseamnă dăruire, studiu continuu şi perfecţionism. A fi buni energeticieni, aşa cum sunt colegii mei, mai înseamnă responsabilitate şi implicare. Cu ocazia sărbătorii profesionale, adresez un gând bun, de preţuire tuturor celor care activează în sectorul energetic, să aibă parte numai de împliniri, bucurii şi realizări pe plan profesional!

- Vă mulţumesc pentru interviu!

Iuliana BOGUŞEVSCHI

Între a achita datoria şi a se deplasa în transportul public, a ales prima opţiune

VWNBPentru o datorie de 10957,72 lei la energia termică, o debitoare a fost la un pas de a fi deposedată de automobilul aflat în proprietate.

Volkswagenul New Beetle, asupra căruia anterior a fost aplicată interdicţia de înstrăinare, urma  a fi sechestrat şi ridicat din curtea blocului debitoarei, în vederea executării unui titlu executoriu.

În momentul în care executorul judecătoresc a iniţiat procedura de executare forţată, rău-platnicul a solicitat să achite imediat datoria acumulată executorului judecătoresc şi să evite deposedarea de mijlocul de transport.

Deşi datoria pentru energia termică a fost acumulată pe parcursul mai multor ani, debitoarea a stins într-o singură zi datoria acumulată pentru consumul de energie termică, pentru alte servicii comunale, conform titlului executoriu, plus cheltuielile de judecată.

În vederea evitării situaţiilor limită, SA „Termocom” în comun cu  gestionarii fondului locativ fac apel către consumatori să achite plăţile pentru termie în termenul prevăzut.

SA „Termocom” reaminteşte despre necesitatea achitării facturilor

poza1_thumbLargeDeoarece până la finele anului 2010 au rămas zile numărate, SA „Termocom” reaminteşte consumatorilor despre necesitatea achitării facturilor pentru energia termică consumată.

În febra pregătirilor către sărbători, asiguraţi-Vă că nu aveţi restanţe la plata facturii pentru încălzire. Nu admiteţi ca datoriile să Vă însoţească şi în noul an 2011, care stă să ne bată în prag! Asiguraţi-vă că de sărbători, confortul termic va întregi spiritul feeric şi emoţia sărbătorilor în casele Dvs.!

De luni până vineri, facturile la termie pot fi achitate în Centrul comercial al SA „Termocom” (str. T. Vladimirescu, 6), în oficiile poştale şi filialele băncilor comerciale.

SA „Termocom” mulţumeşte consumatorilor pentru eforturile depuse pentru achitarea serviciilor de încălzire şi îndeamnă toţi consumatorii să-şi onoreze în termen plăţile curente. De disciplinarea financiară a fiecărui consumator în parte depinde desfăşurarea fiabilă a sezonului de încălzire 2010-2011.

Totodată, SA „Termocom” reiterează că în cazul alimentării insatisfăcătoare  cu încălzire şi lipsei de reacţie din partea gestionarilor privind încălzirea insuficientă, inspectorii termici ai întreprinderii sunt disponibili de a se deplasa la faţa locului pentru perfectarea actelor necesare şi soluţionarea fiecărui caz în parte prin intermediul gestionarilor fondului locativ sau autorităţilor locale. Tel de contact: sect. Ciocana – 436-372; sect. Centru – 436-355; sect. Râşcani – 436-309; sect. Botanica – 436-351; sect. Buiucani – 436-478.