Arhiva pentru 2009

Mesaj de felicitare

Dragi consumatori!
În pragul sărbătorilor de iarnă primiţi cele mai alese gânduri şi urări de sănătate, fericire, pace şi realizări frumoase!
Crăciun fericit şi La mulţi ani!

Cu respect,
Dionisie Antocel,
Administrator al SA „Termocom”

Mesaj de felicitare

Stimaţi colegi!
Cu ocazia Zilei Energeticianului Vă adresăm sincere felicitări şi urări de bine, sănătate şi prosperitate, succese înălţătoare şi unitate în efortul comun depus pentru asigurarea continuă a consumatorilor cu un produs vital, precum energia.
La mulţi ani!

Dionisie Antocel,
Administrator al  SA „Termocom”

Mai mulţi rău-platnici ar putea cădea sub incidenţa Codului Contravenţional al RM

SA „Termocom” anunţă consumatorii cu restanţe la plata facturilor pentru energia şi agentul termic că din decembrie a.c. riscă să cadă sub incidenţa prevederilor Codului Contravenţional al Republicii Moldova, publicat la 16.01.09 şi intrat în vigoare la 31 mai 2009. Pentru neefectuarea plăţilor pentru servicii, noua redacţie a Codului prevede sancţionarea cu amendă de la 200 – 1000 de lei sau cu muncă în folosul comunităţii de 30 de ore – în cazul persoanelor fizice şi cu amendă de la 2000 – 6000 de lei sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 30 la 60 de ore – în cazul persoanelor juridice.
În fiecare zi de joi, în cadrul şedinţelor comisiilor administrative ale preturilor de sector, vor fi examinate procesele-verbale întocmite debitorilor în vederea aplicării sancţiunilor conform prevederilor Codului Contravenţional.
Doar în baza datelor despre cele 405 CCL şi APLP, ale căror calcule pentru energia termică sunt efectuate în Centrul de Calcul al SA „Termocom”, numărul consumatorilor care riscă aplicarea unor amenzi de la 200 la 1000 de lei este de peste 3000 de persoane. De asemenea, în baza noilor prevederi riscă a fi sancţionaţi şi 21 de agenţi economici (persoane juridice).
Întreprinderea continuă însă să mizeze pe conştiinciozitatea şi responsabilizarea rău-platnicilor în aspectul achitării facturilor pentru consumul de energie termică şi evitării aplicării unor măsuri dure în raport cu aceştia.

Serviciul de presă, SA „Termocom”, 83-93-95

În contextul temperaturilor scăzute, SA “Termocom” recomandă gestionarilor să ia măsuri suplimentare de izolare termică în blocurile locative

În legătură cu temperaturile scăzute de până la – 22°C prognozate de meteorologi pentru următoarele zile şi în special pentru sfârşitul săptămânii curente, SA “Termocom” face apel către gestionarii fondului locativ să ia măsurile de rigoare pentru a asigura izolarea optimă a blocurilor locative, evitarea în acest mod a pierderilor de căldură şi a posibilelor avarii în reţele.
În context, furnizorul de căldură recomandă gestionarilor fondului locativ să închidă geamurile de la scări, să instaleze sticlă în cazul în care aceasta lipseşte, să asigure izolarea termică a reţelelor inginereşti aflate în gestiune (din subsoluri, mansarde şi etaje tehnice), precum şi să finalizeze instalarea sau reparaţia uşilor la intrările în scări.

Serviciul de presă, SA „Termocom”, 83-93-95

Până la sfârşitul anului, debitorii ar putea reintra în posesia automobilelor sechestrate

Pentru doi locuitori ai mun. Chişinău, asupra automobilelor cărora a fost aplicat sechestru în contul datoriilor pentru căldură, condiţia reintrării în posesia automobilului Mercedes 410 D şi Gaz 310290 constituie onorarea angajamentului pe care şi l-au asumat de a achita până la sfârşitul anului în curs sumele debitoare.
Proprietarul automobilului de model Mercedes 410 D a încheiat un grafic de reeşalonare a datoriei. Conform titlului executoriu, debitorul datorează suma de 16392,75 lei, plus 491,78 lei – cheltuielile de judecată. Până în prezent, acesta a reuşit să achite 5300 lei. Imediat ce suma debitoare va fi achitată, se va înainta un demers privind încetarea procedurii de executare, urmând a fi ridicate măsurile asiguratorii, iar debitorul să reintre în posesia mijlocului de transport. În caz contrar, acesta va fi expus spre vânzare prin organizaţiile comerciale în baza unui contract de comision.
Şi automobilul de model Gaz – 310290, sechestrat în contul datoriilor pentru căldură (16571,13 lei – conform titlului executoriu, plus 385,67 lei – taxa de stat) îşi mai aşteaptă proprietarul. Conform procedurii, la 29 octombrie, Oficiul de Executare a adresat o interpelare la Ministerul Dezvoltării Informaţionale, Direcţia principală înregistrarea transportului şi calificarea conducătorilor auto, prin care a solicitat să fie informat dacă automobilul constituie obiect al gajului sau dacă a fost grevată înstrăinarea acestuia. Întrucât răspunsul a fost unul favorabil, la 1 decembrie a.c. creditorul a depus o cerere prin care s-a solicitat dispunerea realizării bunului sechestrat la licitaţie publică.
Automobilul însă nu va fi, deocamdată, scos la licitaţie, întrucât debitorul a întocmit o scrisoare de garanţie la Oficiul de Executare Ciocana, asumându-şi obligaţiunea de a achita datoria până la finele anului curent.

Serviciul de presă, SA „Termocom”, 83-93-95