Arhiva pentru 2008

Din cauza nepăsării Primăriei, chişinăuienii suportă frigul din apartamente

La 27 decembrie 2008, SA „Moldova-Gaz” a redus livrările de gaze naturale către SA „Termocom”, SA „CET-1” şi SA „CET-2”, din această cauză şi temperaturile din apartamente scăzând simţitor.
În prezent, din necesarul de 27 mii m3/oră, SA „Termocom” consumă doar circa 21.2 mii m3/oră. În aceste condiţii, sursele de generare a energiei termice care aparţin SA „Termocom” şi SA „CET-1” livrează în reţea agent termic la temperatura de 80°C, SA „CET-2” – la 65°C, temperatura necesară fiind de circa 93°C.
Motivul reducerii volumului de gaze livrat rezidă în datoriile mari acumulate de CET-uri şi SA „Termocom” faţă de furnizorul de gaze, care, respectiv, au la origine datoria de peste 140 mln. lei a Primăriei faţă de SA „Termocom” şi tariful la energia termică ce nu acoperă cheltuielile reale ale furnizorului de căldură.
În pofida faptului că există o decizie a instanţei de judecată, care obligă Primăria să achite suma de 148 mln. lei, că în apartamentele chişinăuienilor este frig şi că mijloacele financiare necesare în bugetul municipal există – Primăria nu se grăbeşte să achite datoria şi să deblocheze situaţia de criză termoenergetică cu care se confruntă capitala.
În context, mai subliniem că la începutul lunii ianuarie 2009, când vor veni facturile pentru luna decembrie, situaţia va deveni critică.