Precizare

Stimaţi consumatori,

Pentru informaţii cu privire la activitatea Furnizorului de căldură din municipiul Chişinău, Vă rugăm să accesaţi pagina web www.cet2.md.

De astăzi subansamblul funcţional al Societăţii pe Acţiuni „Termocom” în procedura falimentului este preluat de SA „CET-2”

Lichidatorul S.A. „Termocom” informează opinia publică despre semnarea, la data de 21 noiembrie 2014, a Contractului de vânzare-cumpărare nr.1 a subansamblului funcţional al S.A. ,,Termocom” în procedura falimentului încheiat între S.A. ,,Termocom” în procedura falimentului în persoana lichidatorului Î.I. ,,Eni Veaceslav” şi Societatea pe Acţiuni ,,Centrala Electrică cu Termoficare nr.2”, reprezentată de Lichii Anatolie. Evenimentul se înscrie în acţiunile prevăzute de Legea nr. 188 din 28.09.2014 cu privire la unele măsuri referitor la procedura falimentului Societăţii pe Acţiuni ,,Termocom”.

Prin Încheierea irevocabilă a Curţii de Apel Chişinău din 28 noiembrie 2014 Contractul de vânzare-cumpărare nr.1 a subansamblului funcţional al S.A. ,,Termocom” în procedura falimentului a fost confirmat.

Astfel, astăzi, 1 decembrie 2014, Contractul de vânzare-cumpărare a subansamblului funcţional al S.A. ,,Termocom” în procedura falimentului a intrat în vigoare şi conform prevederilor acestuia:

“(1) Cumpărătorul subansamblului funcţional va utiliza, conform destinaţiei, bunurile primite potrivit contractului de vînzare-cumpărare şi va asigura furnizarea neîntreruptă a energiei termice către consumatori.

(2) Contractele de furnizare a energiei termice şi alte contracte incluse în Lista bunurilor care intră în componenţa subansamblului funcţional îşi vor păstra valabilitatea, iar cumpărătorul subansamblului funcţional va deveni succesor al drepturilor şi obligaţiilor S.A. „Termocom” în procedura falimentului, în calitate de parte la contractele menţionate.

(3) Cumpărătorul subansamblului funcţional va deveni succesor al licenţelor şi autorizaţiilor pentru desfăşurarea activităţii de producere, distribuţie şi furnizare a energiei termice, deţinute de S.A. „Termocom” în procedura falimentului.

(5) Contractele individuale de muncă cu salariaţii S.A. „Termocom” în procedura falimentului îşi păstrează valabilitatea, iar cumpărătorul va deveni succesor al drepturilor şi obligaţiilor angajatorului.

Lichidatorul SA „Termocom” în procedura falimentului anunţă opinia publică despre faptul că locuitorii municipiului Chişinău conectaţi la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică vor fi în continuare asiguraţi cu energie termică de SA „CET-2”.

S.A. „Termocom” solicită intensificarea eforturilor de achitare a consumului de energie termică

Administraţia S.A. „Termocom” solicită respectarea angajamentelor financiare şi onorarea în termen a plăţilor restante. Doar prin achitarea integrală a consumului de energie termică va fi evitată aplicarea acţiunilor de încasare forţată: acţionarea în instanţa de judecată, executarea silită, aplicarea interdicţiilor, sancţiunile în formă de amendă etc.
Specificăm faptul că procedura falimentului în care îşi desfăşoară întreprinderea activitatea impune exigenţe sporite faţă de recuperarea plăţilor restante, negenerarea datoriilor şi a cheltuielilor nejustificate, urmând şi în continuare a fi aplicate acţiuni vaste de recuperare a datoriilor.
În acest context, informăm că la 1 noiembrie a.c. în municipiul Chişinău înregistrau restanţe de plată pentru energia termică consumată 30 546 apartamente, inclusiv:
- datorii ce variază între 1000 – 3000 lei înregistrează 13 105 apartamente;
- datorii ce variază între 3000 – 5000 lei înregistrează 5 911 apartamente;
- datorii ce variază între 5000 – 7000 lei înregistrează 2 888 apartamente;
- datorii de peste 7000 lei înregistrează 8 642 apartamente.
În perioada analogică a anului 2013 datorii de peste 1000 lei înregistrau 37 724 apartamente. Administraţia S.A. „Termocom” solicită achitarea neîntârziată a facturilor şi recomandă evitarea procedurilor de acţionare în instanţa de judecată, executarea silită, aplicarea amenzilor, a interdicţiilor etc.

Angajaţii S.A. „Termocom” au participat la acţiunea „Un arbore pentru dăinuirea noastră”

DSCN9331_измен.размерDSCN9414_измен.размер

Peste 200 de angajaţi ai Societăţii pe Acţiuni „Termocom” au participat sâmbătă, 15 noiembrie, la acţiunea „Un arbore pentru dăinuirea noastră”, organizată cu ocazia Zilei Naţionale de Înverzire a Plaiului.

Evenimentul a avut loc în parcul-pădure din strada Nicolae Milescu-Spătaru, unde au fost plantaţi aproximativ o mie de arbori şi arbuşti.

Prin această acţiune, angajaţii întreprinderii au contribuit la înverzirea plaiului, la îmbunătăţirea stării ecologice a ţării şi a mediului de trai.

S.A. „Termocom” invită consumatorii să-şi onoreze integral obligaţiunile financiare şi să marcheze, astfel, „Ziua fără datorii”

În data de 17 noiembrie, pentru al treilea an consecutiv, Republica Moldova va marca Ziua fără datorii.

Cu această ocazie, administraţia S.A. „Termocom” adresează mulţumiri tuturor consumatorilor care achită exemplar plăţile pentru energia termică consumată. Totodată, întreprinderea solicită consumatorilor cu restanţe  să-şi onoreze obligaţiunile de plată şi să adopte o atitudine responsabilă faţă de achitarea în termen a facturilor.

Furnizorul de căldură informează că în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare întreprinde un spectru vast de acţiuni de recuperare a sumelor debitoare.

Astfel, gestionarilor fondului locativ li se acordă suportul juridic necesar în vederea acţionării rău-platnicilor în instanţa de judecată. De asemenea, datornicii sunt sancţionaţi contravenţional pentru neefectuarea plăţilor, sunt executaţi silit, le sunt aplicate de către executorii judecătoreşti un şir de interdicţii în conformitate cu prevederile Codului de Executare etc.

Precizăm că aceste acţiuni de încasare forţată a sumelor debitoare presupun cheltuieli suplimentare în formă de taxă de stat, comision de executare, sancţiune în formă de amendă, care, respectiv, sunt încasate din contul rău-platnicilor.

Administraţia S.A. „Termocom” invită datornicii să-şi achite restanţele acumulate pentru energia termică consumată şi mulţumeşte consumatorilor pentru efortul financiar depus de achitare la zi a facturilor.

Întreprinderea încurajează exemplaritatea achitării consumului în termen, urmând să stimuleze şi în continuare consumatorii buni-platnici prin acţiuni de răsPLĂTIRE.