COMUNICAT INFORMATIV

null
null
null

Lichidatorul S.A. ,,Termocom” în procedura falimentului, anunţă desfăşurarea licitaţiei cu reducere de comercializare a bunurilor incluse în masa debitoare a S.A. „Termocom” în procedura falimentului, care va avea loc la data de 25.08.2017, pe adresa mun. Chişinău, str. Tudor Vladimirescu 6, bir. 421, după cum urmează:
Pentru data de 25.08.2017, licitaţie cu reducere cu începerea procedurii de licitare la ora 10:00, a următoarelor loturi:


Pentru data de 25.08.2017, licitaţie cu reducere cu începerea procedurii de licitare la ora 13:00, a următoarelor loturi:

Toate terenurile pe care sunt amplasate imobilele sunt proprietate publică.
Valoarea iniţială a loturilor include TVA.
La licitaţie sunt admise:
a) persoane fizice şi juridice din Republicii Moldova;
b) persoane fizice şi juridice străine integral private, apatrizii în condiţiile legii;
c) asociaţi ale persoanelor specificate în alin. a) şi b).
Pentru a fi admişi la licitaţie, solicitanții sânt obligaţi să prezinte până la data de 22.08.2017, ora 16:00, pe adresa mun. Chişinău, str. Tudor Vladimirescu, 6, bir. 421:
1. cererea de participare la licitaţie (se completează la momentul depuneri conform modelului stabilit);
2. actele de identitate ale participantului, după cum urmează:
• pentru persoane juridice extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice în original cu termen de valabilitate de cel mult 1 lună;
• pentru persoanele fizice buletin de identitate;
3. documentele de plată care confirmă transferul acontului/aconturilor şi al taxei de participare la licitaţie;
4. după caz, procură autentificată în modul stabilit de lege pentru participarea la licitaţie.
Înregistrarea se încheie cu 10 minute înainte de începutul procedurii de licitație.
Solicitanții au posibilitatea de a face cunoștință cu bunurile expuse la licitație printr-o programare la datele de contact: 068407840, 076711581, fax. (0-22) 495-097, e-mail: info@termocom.md.
Taxa de participare în mărime de 1000 lei pentru persoane fizice şi 1500 lei pentru persoane juridice, precum şi acontul în mărime de 5 % pentru bunul a cărui valoare depășește 5 mln. lei și 10% pentru bunul a cărui valoare nu depășește 5 mln. lei din preţul lotului/loturilor urmează a fi transferate la contul de decontare MD32VI022752900000001MDL la BC „Victoriabank” S.A. fil. nr. 29 Chişinău, c/b VICBMD2X490, codul fiscal 1003600022286.

COMUNICAT INFORMATIV

Lichidatorul S.A. ,,Termocom” în procedura falimentului, anunţă desfăşurarea licitaţiei cu reducere de comercializare a bunurilor incluse în masa debitoare a S.A. „Termocom” în procedura falimentului, care va avea loc la data de 01.06.2017, pe adresa mun. Chişinău, str. Tudor Vladimirescu 6, bir. 421, după cum urmează:

Pentru data de 01.06.2017, licitaţie cu reducere cu începerea procedurii de licitare la ora 10:00, a următoarelor loturi:

null

Pentru data de 01.06.2017, licitaţie cu reducere cu începerea procedurii de licitare la ora 13:00, a următoarelor loturi:

null

Toate terenurile pe care sunt amplasate imobilele sunt proprietate publică.
Valoarea iniţială a loturilor include TVA.
La licitaţie sunt admise:
a) persoane fizice şi juridice din Republicii Moldova;
b) persoane fizice şi juridice străine integral private, apatrizii în condiţiile legii;
c) asociaţi ale persoanelor specificate în alin. a) şi b).
Pentru a fi admişi la licitaţie, solicitanții sânt obligaţi să prezinte până la data de 26.05.2017, ora 16:00, pe adresa mun. Chişinău, str. Tudor Vladimirescu, 6, bir. 421:
1. cererea de participare la licitaţie (se completează la momentul depuneri conform modelului stabilit);
2. actele de identitate ale participantului, după cum urmează:
• pentru persoane juridice: copia autentificată a certificatului de înregistrare şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice în original cu termen de valabilitate de cel mult 1 lună;
• pentru persoanele fizice: buletin de identitate;
3. documentele de plată care confirmă transferul acontului/aconturilor şi al taxei de participare la licitaţie;
4. după caz, procură autentificată în modul stabilit de lege pentru participarea la licitaţie.
Înregistrarea se încheie cu 10 minute înainte de începutul procedurii de licitație.
Solicitanții au posibilitatea de a face cunoștință cu rapoartele de evaluare și bunurile expuse la licitație printr-o programare la datele de contact: 068407840, 076711581, fax. (0-22) 495-097, e-mail: info@termocom.md.
Taxa de participare în mărime de 1000 lei pentru persoane fizice şi 1500 lei pentru persoane juridice, precum şi acontul în valoare 10% din preţul lotului/loturilor urmează a fi transferate la contul de decontare MD32VI022752900000001MDL la BC „Victoriabank” S.A. fil. nr. 29 Chişinău, c/b VICBMD2X490, codul fiscal 1003600022286.

COMUNICAT INFORMATIV

Lichidatorul S.A. ,,Termocom” în procedura falimentului, anunţă desfăşurarea licitaţiei ,,repetate” de comercializare a bunului inclus în masa debitoare a S.A. „Termocom” în procedura falimentului, care va avea loc la data de 12.04.2017, pe adresa mun. Chişinău, str. Tudor Vladimirescu 6, bir. 421, cu începerea procedurii de licitare la ora 10:00, a următorului lot:

null

Terenurile pe care sunt amplasate imobilele sunt proprietate publică.
Valoarea iniţială a loturilor include TVA. La licitaţie sunt admise:

a) persoane fizice şi juridice din Republicii Moldova;
b) persoane fizice şi juridice străine integral private, apatrizii în condiţiile legii;
c) asociaţi ale persoanelor specificate în alin. a) şi b).
Pentru a fi admişi la licitaţie, solicitanții sânt obligaţi să prezinte până pe data de 07.04.2017, ora 16:00, pe adresa mun. Chişinău, str. Tudor Vladimirescu, 6, bir. 421:
1. cererea de participare la licitaţie (se completează la momentul depuneri conform modelului stabilit);
2. actele de identitate ale participantului, după cum urmează:
• pentru persoane juridice: extrasul din Registrul de stat în original cu termen de valabilitate de cel mult 1 lună;
• pentru persoanele fizice: buletin de identitate;
3. documentele de plată care confirmă transferul acontului/aconturilor şi al taxei de participare la licitaţie;
4. după caz, procură autentificată în modul stabilit de lege pentru participarea la licitaţie.
Înregistrarea se încheie cu 10 minute înainte de începutul procedurii de licitație.
Informaţii suplimentare la datele de contact: 068407840, 076711581, fax. (0-22) 495-097, e-mail: info@termocom.md.
Taxa de participare în mărime de 1000 lei pentru persoane fizice şi 1500 lei pentru persoane juridice, precum şi acontul în valoare 10% din preţul lotului/loturilor urmează a fi transferate la contul de decontare MD32VI022752900000001MDL, BC „Victoriabank” S.A. fil. nr. 29 Chişinău, c/b VICBMD2X490, IDNP 1003600022286.

COMUNICAT INFORMATIV

S.A. ,,Termocom” în procedura falimentului, aduce la cunoștință despre lansarea concursului de vânzare a metalului uzat. Pentru participare, solicităm oferta comercială în plic sigilat care va conține oferta, prețul per kilogram, termeni, modul de încărcare și condiții de livrare a metalului uzat, condiții de achitare, informația generală despre întreprindere, experiența similară în ultimii 3 ani, declarație privind eligibilitatea, dovada participării la calificare, copiile certificate a: licenței de activitate, certificatului de înregistrare a întreprinderii, extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice cu termen de valabilitate de cel mult 1 lună, certificatului de înregistrare a subiectului impunerii la TVA, certificatelor de calitate și conformitate.
*Prețurile propuse vor fi finale și vor include toate taxele (cheltuieli de transport, de depozitare sau alte taxe de livrare sau furnizare a acestora, alte costuri).
Criteriul de evaluare a ofertei: cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.
Solicităm prezentare ofertei până la data de 07.03.2017, ora 12.00, pe adresa: MD-2024, mun. Chișinău, str. T. Vladimirescu 6, bir. 419. Deschiderea ofertelor și desemnarea câștigătorului va avea loc la data 09.03.2017, ora 10.00, pe aceeași adresă.
Informații suplimentare la tel./fax. (+37322)495097, 069983835, 068407840, e-mail: info@termocom.md.